تحلیل غالب دیگر در میان اپوزیسیون، مبتنی بر این است که نظام جمهوری اسلامی مانند همه نظامهای توتالیتر و تمامیت گرا در مرحله آخراز دست دادن اعتماد عمومی و تمام شدن انرژی و ظرفیت اولیه رهبران انقلابی است و لاجرم بزودی ومدعیان چنین تحلیلی هربارهم مدعی هستند که در چند ماه آینده با تشکیل میدان میلیونی و تجمیع مبارزات مدنی غیر خشونت آمیز فرو خواهد پاشید و می دانیم که چنین تحلیلهایی تنها بخش بسیار کمی از واقعیت را بازگو کرده و قادر به روشنگری بر روی روندهای حاکم بر حرکت و تطور نظام سیاسی حاکم بر کشور نیستند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)