,هموطنان گرامی

عده ای از فعالین مدنی و سیاسی در ایران بیانیه هائی را علیه تبعیضات،ظلم وستم، زندان وشکنجه حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر ساخته اند. این فعالین ضمن تجزیه و تحلیل اوضاع نا بسامان و خطیر جامعه و نقش حاکمیت در ایجاد این نا بسامانی ها که مدت چهل سال است هستی مردم را به باد فنا داده وبا سیاست خشونت گرا مملکت را به سراشیبی سقوط سوق داده است، خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی وتغییر قانون اساسی گردیده اند. 


در اولین بیانیه که با امضای چهارده نفر از مردان و زنان منتشر شده از جمله چنین
آمده است:

“تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان میدهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم هم بر اصلاح نا پذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش. به باور ما کلیه شواهد نشان دهنده این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس تدارکاتچی ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند دست می برند”

در بیانیه دیگری که  چهارده نفر از بانوان مدافع حقوق مدنی و شهروندی امضا نموده اند نیز چنین آمده است:

“چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور با همه ظرفیت ها و توانائی هایشان از حیث حقوق شهروندی برابر وکرامت انسانی شده است. بسیاری از حقوق اولیه انسانی ما زنان ایران سلب شده و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیومیت ولایت فقیه و جنسیت مردانه و فرهنگ مرد سالارانه در آمده و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ظلم وشتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید”

در اولین بیانیه بدرستی آمده است که:

“این یک حرکت ملی و فرا جناحی است و انتظار مان از هموطنان ایران دوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت تاریخی و عصری وفارغ از منفعت جوئی ویا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند”

,هموطنان گرامی

با توجه به خشنونت و شقاوتی که جمهوری اسلامی در این مدت چهل سال حاکمیت ولایت مطلقه فقیه علیه آزادیخواهان، فعالین حقوق مدنی و شهروندی به ویژه در مورد زنان، دگراندیشان دینی و زیست بومی روا داشته و هر گونه اعتراض مسالمت آمیزی را با سرکوب، زندان وشکنجه، کشتار و اعدام پاسخ داده است، میتوان تصور کرد که اقدام شجاعانه امضا کنندگان بیانیه های منتشر شده به کمک، همکاری و حمایت یکا یک ایرانیانی که قلبشان برای ایرانی آزاد، دموکرات، آباد، مستقل وتهی از خشونت و تبعیض می طپد نیازدارند.

کوشش شجاعانه این آزادیخواهان گامی است در سوی شکستن دیوار وحشتی که رژیم برپا کرده است ومیتوان امید داشت که این کوشش موجب تبلوری دیگر گردد برای اعتراضات و اعتصابات گسترده و متکثر شهروندان ایران در راه تحولی سامان مند به سوی نظامی دموکرات و سکولار و عاری از تبعیض فقاهتی و وراثتی.

به باور ما امضا کننده گان این بیانیه، بدیهی است، رژیم ولایت مطلقه فقیه که در مدت چهل سال حاکمیت خود کلیه حقوق مدنی وشهروندی را عمدا و عملا زیر پا نهاده وهر گونه اعتراضات مسالمت امیز را با خشونت هر چه تمامتر پاسخ داده است، از روی باز گشت به خرد و داوطلبانه تن به بر پا سازی یک حکومت دموکرات و مردمی نخواهد داد. طبیعی است که این امر جز با کوشش مستمر در راه ایجاد یک جنبش همه گیر، همگانی و متکثر برای تحولی اساسی و نظام مند به سوی دموکراسی میسر و تحقق پذیر نخواهد بود.

ما اقدام شجاعانه و مسالمت امیز کنشگران مدنی وسیاسی در ایران را با انتشار بیاینه هایشان مثبت ارزیابی کرده و کوشش آنان 

را در راستای ابراز اعتراض و پیدایش چنین جنبشی برای رهائی سامان مند از استبداد، نا کار آمدی، تبعیض، فساد وظلم وستمی که رژیم ولایت فقیه به مدت چهل سال بر مردم کشورمان روا داشته، می دانیم.

ما امضا کننده گان این بیانیه نیز ضمن اعتراض به دستگیری امضا کننده گان بیانیه های منتشر شده، خواهان آزادی هر چه زودتر وبدون قید وشرط آنان می باشیم . 

وین, ۴ شهریور ۱۳۹۸
۲۶ اوت ۲۰۱۹

 

:اسامی امضا کنندگان بر اساس حروف الفبا

دکتر بیژن افتخاری
دکتر علوم سیاسی و کنشگر سیاسی
مدافع حقوق بشر

دکتر علی افشاری

استاد مدعو دانشگاه جرج واشنگتن و پژو هشگر مئوسسه بهداشت غذا وداروی آمریکا

دکتر مهرداد امانت

پژوهشگر تاریخ کالیفرنیا، سانتاباربارا

دکتر عباس امانت

استاد کرسی ویلیام سامزدر تاریخ و مدیر برنامه پژوهشهای ایرانی در دانشگاه ییل

دکتر هوشنگ امیر احمدی

استاد برجسته اقتصاددر دانشگاه راتگرز، امریکا

دکتر بهروز بیات
کار شناس فیزیک با پیشینه دانشگاهی و صنعتی و تحلیل کر سیاست هسته ای
مدافع حقوق بشر

داوید پارسیان
کارشناس ارشد دانشگاه وین 

دکتر ناصر پاکدامن

 اقتصاد دان

دکتر نیره توحیدی

 استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و فعال حقوق بشر زنان

دکتر محبوبه حسینچی
پزشک عمومی، متخصص طب بالینی و تسکینی سالمندان 

عضو هیات رئیسه گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر-اتریش
وین,مدافع حقوق بشر

پری رفیع
برلین-عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

محمود رفیع
    برلین-دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 

دکتر حمید زنگنه
استاد اقتصاد دانشگاه وایندر،آمریکا

کیمیا سلطانی

پرستار و فعال حقوق بشر

مهندس فریدون عدالتی
کارشناس فنی کشور اتریش، دارنده دیپلم طلائی مهندسی از دانشگاه گراتس
مدافع حقوق بشر

دکتر کاظم علمداری
استاد جامعه شناسی

دکتر همایون علیزاده
معاون بخش پناهندگی در وزارت  داخله کشور اتریش (۱۹۹۵ – ۱۹۸۷)
نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افریقا و آسیا (۲۰۱۵ – ۱۹۹۵)     
نماینده شورای اروپا برای رسیدگی و حمایت از پناهندگان در ایتالیا – سیسیل (۲۰۱۸ – ۲۰۱۶) 

دکتر منصور فرهنگ
استاد علوم سیاسی در بنینگتون کالج
عضو کمیته مشاورین بخش خاورمیانه و دیده بان حقوق بشر

دکتر علی گوشه
متخصص جراحی سوانح
دبیر گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر-اتریش
مدافع حقوق بشر در ایران

دکتر ژاله گوهری
عضو پیشین کادر پزشکی دانشگاه وین
مسئول بخش پزشکی سازمان بین المللی انرژی اتمی و چندین سازمانهای دیگر متعلق به سازمان ملل متحد

دکتر منصور معدل

 استاد جامعه شناسی دانشگاه مریلند، واشنگتن

دکتر محمود منشی پوری

استاد و رییس دپارتمان روابط بین الملل، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، سانفرانسیسکو

دکتر میثاق پارسی

استاد جامعه شناسی ئررمانت کالج

پروفسور دکتر سیروس  میرزائی
رئیس بخش پزشکی هسته ای در بیمارستانWSP وین-اتریش
رئیس اتحادیه پزشکان هسته ای در اروپا
سخنگوی گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر-اتریش

حسن نادری
فعال حقوق بشر 

دکتر حسن نایب هاشم
پزشک عمومی
وین,مدافع حقوق بشر

دکتر حشمت نجف پور
پزشک متخصص اطفال وجوانان
مدافع حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)