با انتشار خبر برکناری، بولتون، چقدر الان خوشخال شدن کاسبکاران دنیای کثیف سیاست. آنهایی که نمیدانستند امثال بولتون – خواسته یا خواسته- داشتند خطر بزرگ جنگ آخرالزمانی از دنیا برمیدارند. وجود حکومتهای ایدئلوژیک اخرالزمانی مثل ج.ا. ایران، که آخر اهدافش ایجاد امپراتوری یکدست عقیدتی ولایت شیعی است! اینجا مسئله حمایت از شخصیت و اخلاقیات فردی مثل بولتون نیست. مسئله راهی است که امثال بولتون به سود بشریت میرفتند حتی خودشان نمیدانستند. زمانی جرئت مردان و زنانی لازم است که تروریستهای حکومتی و نیابتی نترسند.

اما بولتون از معدود شخصی بود که تقریبا حقیقت ذاتی ضد بشری ج.ا. درک کرد و آشکار حقیقت را میگفت.

متاسفانه نفوذیهای نفتی ج.ا. در قالب اپوزیسیون قلابی و برخی چپهای کینه توز ضد سرمایه داری به سبک ماکیاولیستی با آخرین قدرتهای توانمند نابودگر ج.ا. مخالفت کردن به اسم قشنگ صلح طلبی (اما سوخت جنگ آخرالزمانی چند سال دیگر فراهم کردند)!

حقیقت اینکه هر نوع حکومتی در ایران از تاجدار تا عمامه دار و کلاهچپی باشد، بنا بر موزائیک نامتناجنس و متصادالمنافع چند اتنیکی-ملیتی ایران، چاره ای جز دیکتاتوری ندارد.
یعنی هر حکومتی در ایران پهناور و منتوع ملل حکومت کند ناچارست مستبد باشد، و استبداد همراهش ظلم و فساد و تبعیض و نسل سوزی همراه دارد.

حالا بدتر هم شده چرا که حکومت استبداد ایران از نوع تئوکراسی از شیعی ولایی است (فرعونی!)، نسخه حادتر و وحشتانکتر ساسانی اهورایی، ساسانیهای پارسی نیز به شدت نژادپرست بودند و خود نماینده خدا میدانستند و به اسم دین ملتهای دیگر استثمار کرده و جنایات زیادی کردند و سرکوب مزدکیان و مانویان و بوداییان و مسیحیان و…

ایران موجودیتی ضد جهانی دارد. حکومتی که رسما و علنا و عملا خواهان نابودی همه ادیان و مذاهب و فرهنگها و حتی زبانهای دیگر است. حکومتی که مبلغانش میگیوند بهشتی فقط به زبان عربی سخن میگویند و حتی زبان فازسی هم موقتا ابزار سرکوب اتنیکهای دیگر فرار دادند! حتی فارسها آخرش قربانی خواهند شد.

فدرالیسم حداقل نیاز است تا مقدمات تقسیم کنفدرالیسم ملل مستقل زندانی در ایران با آسیبکمتر فراهم شود و این تنها با نظارت قوه قهریه خارجی ممکن است تا برای همیشه به سرطان دیکتاتوری-ستم پروری ایران پایان داده شود.

چون به لطف رانت نفتی ۲ هزار میلیارد لادری ۴۰ سال اخیر طبقه انگلی حامی ذی نفع دارد نظام، پس مردم عادی نمیتوانند این حکومت تا بن دندان مسلح و بیرحم سرنگون کنند، اگر امروز با حمله نظامی خارجی این حکومت ج.ا. از بین نرود، تراژدی آلمان نازی و شرکای جنایتکارش تکرار میشود و اولین قربانیش هم کشورهای سنی مذهب و اسرائیل و بعد همه جهان غیر شیعی و کشورهای سکولار خواهد بود حتی چین و روسیه و هند و ژاپن و کره..!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com