حکومت اسلامی حتی زمینه ابراز اعتراض توسط اصلاح طلبان بی خطر را از بین برده است و آنگاه ، مخالفان را بجان آمده را با انواع اتهامات موهن و غیر واقعی محکوم می کند و با سیاست ” مشت آهنین ” با مردم برخورد کرده و انتظار دارد که برای خالی کردن خشممان به روضه علی اصغر برویم و در آنجا بجای فریاد اعتراض ، اشکی برای مرده های هزاران ساله بریزیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)