زنده باد مذاکره با شیطان بزرگ !

در جریان کنفرانس آگوست ۲۰۱۹  سران هفت کشور بزرگ ، اربابان جهان ، یهودی سرگردان ، ظریف را که در اروپا به هر دری کوبید، بسته بود، به فرانسه احضار کردند تا با چکمه برگردن آویزان ، ضمن پوزش و دریوزگی ، دستور به مذاکره را با شعف بپذیرد، و بدون لحظه ای درنگ به سمت جمهوری اسلامی بدود، تا این خبر مسرت بخش را به روسای خود تبریک بگوید. خبر چنان موجب خوشحالی و از خود بی خود شدن روحانی شد، که در سمینار بررسی پروژه های روستائی، و بدون درنگ، با به فراموشی سپردن موضوع سمینار، آمادگی خود را برای مذاکره با شیطان بزرگ اعلام کرد، این کلامی بود که هاشمی در سی سال قبل ابراز کرده و گفته بود، “ما حاضریم با شیطان در قعر جهنم مذاکره کنیم”.

مذاکره در شرایط تسلیم برای هیچ ایرانی خوشایند نیست و محرز است جمهوری اسلامی در وضعیت ذلالت کنونی مجبور است، امتیازات بسیاری از جیب مردم ایران به طرف مذاکره خود بدهد. اما همینکه زیرساختها و منابع کشور سالم مانده و توسط دشمنان ایران تخریب نشود برای کشور مثبت است. لذا باید مذاکره با شیطان بزرگ را به فال نیک گرفت، و از فرصتی که برای مردم ایران پیش آمده تا بتوانند در جریان مذاکره، جرثومه فساد جمهوری اسلامی را به صندوقخانه تاریخ پرتاب کنند و مذاکره با کشورهای بزرگ و همسایه را در شرایط برابر ادامه بدهند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود با بیان سخنانی که ناشی از نادانی و حماقت آنها بود، شرایط دشواری را برای ایران پیش آوردند، و کشور از بابت حرفهای پوچ، خسارات سنگینی پرداخت کرده است. مرور چهل سال گذشته عملکرد جمهوری اسلامی، قصه های پرغصه ای هستند، در دوره ای که تمام کشورهای جهان در مسیر توسعه و آبادانی کشور خود بودند، سران جمهوری اسلامی همچون دون کیشوت به جنگ آسیابهای بادی رفته و بیشترین درآمدهای کشور را در حلقوم شارلاتانهای داخلی و خارجی ریختند. در داخل کشور قالتاق ها با نشان دادن وابستگی خود به جمهوری اسلامی، دست به تاراج و چپاول هرچه به دستشان ، از زمین خواری، ارزخواری، باج خواری، و جنگل خواری رسید زدند، و در خلوت به هر فسادی که بتوان و یا نتوان تصور کرد، پرداختند و به ریش سرکردگان جمهوری اسلامی خندیدند و آنها را مسخره کردند.

عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی، شخص را به یاد زمانی می اندازد که اشرف افغان با عده ای از افاغنه برای تظلم خواهی به اصفهان آمدند، و شاه سلطان حسین بی لیاقت، غرق در فساد، بازیچه دست اطرافیان خود بود، که به او می گفتند، قبله عالم نکند یک وقت حضرتعالی شمشیر از نیام بکشید که افاغنه از ترس خواهند مرد. و در پایان ذلیلانه شاه صفوی با دست خود تاج بر سر اشرف افغان گذاشت و دختر خود را به عقد او درآورد، و با همه این اعمال، اشرف افغان حکم به قتل او داد.

بهرحال مردم ایران، فرصت محدودی برای گذار از جمهوری اسلامی را دارند و باید از این فرصت پیش آمده بسرعت استفاده کرد، چرا که “برجام” قرارداد گلستان را روسفید کرد، و قرارداد آتی، روی دست قرارداد ترکمنچای بلند خواهد شد.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com