در طول تاریح حداقل ۲۵۰۰ ساله کشور موسوم به پرشیا/ایران، در کنار مخلفات پلشت رایج امپراتوری (یا شاهشاهی و پادشاهی و سلطانی ) مانند ظلم و جنایت، تبعیض و فساد، اجحاف و شکاف طبقاتی، بردگی و استثمار، تحقیر قومی و زبانی و فرهنگی تا بی هویت شدن اتینکها، دو نکته همیشه مشهود بوده است:

۱- هر حکومت-حاکمی (اعم از اینکه مذهبی بوده یا نه)، دیکتاتوری و استبداد پیشه کرده، و در سرکوب مخاف و منتقد … بدیهی ترین حقوق بشری -مانند حتی در حد نقض حریم خصوصی جنسی- ابائی نداشته است!
۲- به محض اینکه حاکم-حکومت احساس ثبیت و قدرت و اقتدار داخلی در سرکوب مخالفین داخلی داشته، وسوسه شیطانی تبدیل شدن به امپراتوری-شاهنشاهی داشته است! فرقی نمیکند اسمش هخامنشی باشد یا جمهوری اسلامی، فرق نمیکند ادعای نمایندگی اکثریت زرتشتی باشد یا شیعه داشته، در نهایت با توسل به انواغ راست و درغ در آمیخته افسانه گونه مانند داستانهای شاهنامه و غیره، میخواهد ملیتها و کشورها و همه اقوام و فرهنگ و اتنیکهای متنوع منطقه پیرامونش به زیر یوغ سلطه خود در اورد.

داستان ۴۰ ساله آکنده ظلم و جنایت و….و به شدت تراژیک جمهوری اسلامی
ایران نیز همان دامه ۲۵۰۰ سال اخیر است.

مسئله اصلی این است، در داخل کشور فعلی ایران، آن مردمانی میدانند این مردمان ناتوان از نابودی اهریمن موجودیت ایران هستند، اما آنهایی در داخل توان نابودی اش دارند، منافعشان در حذف موجودیت اهریمن ایرانیت است، پس مانع نابودی اهریمن موجودیت ایرانیت کذایی هستند و تمام تلاش خود در ندوام افسانه سرایی و دروغ و خیانت به حقوق بشر خواهند کرد!

پس هیچ امیدی به مردمان داخل ایران نیست برای کوتاه کردن شر موجودیت ایران از منطقه. تنها میماند بقیه دینا که عمدتا سکولار هستند و کمابیش در تهددی موجودیت ج.ا. ایران هستند. آنها باید به هیچ تردیدی با هم متحد و حمله نظامی تممام کننده انجام دهند، قبل از اینکه ج.ا. ایران از اینکه هست هیولاتر شود و با دستیابی کامل به سلاح اتمی و موشکی هسته ای، بقیه جهان مسحور و مسخر کند و دنیا را به بردگی و سلطه خود بکشد، امسال ۲۰۱۹ شبیه سال ۱۹۳۳ میلادی و ظهور نازیسم است. اگر آن سال جهان در یک اقدام پیشگیرانه شر نازیسم کم میکرد مجبور نمیشد دهها میلیون نفر کشته و نسلها هزینه بدهد در جنگ جهانی دوم.

امسال حمله نظامی نشود، چند سال بعد باید با بمباران اتمی جهان روبرو شویم و دهها هیروشیما بوجود بیاد! شاید سال ۲۰۲۵ سال نابودی ایران به بهای نابودی بقیه دنیا خواهد بود.

انتخاب با ابرقدرتها است، امسال موجودیت اهریمنی ج.ا. ایران را با حمله نظامی تمام کننند یا به نشینند مثلا سال ۲۰۲۵ تا در واشنگتن و پاریس و پکن و توکیو و مسکو و دهلی و اورشلیم و ریاض و … با قوای اهریمنی ج.ا. ایران درگیری داشته باشند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com