درعین حال هر آن کس که در حوزه فعالیتهای سیاسی و یا مدنی در امور ایران فعال است با اندک نگاهی به متن بیانیه که بر روی گذار مسالمت آمیز از ج.ا. تاکید دارد این برداشت منطقی را می کند که فعالان صدور این بیانیه به بخش معینی از اپوزیسیون برانداز نظام تعلق دارند که معتقد ند هر گونه تغییر در ایران از راه وقوع انقلابهای معروف به ” مخملی ” خواهد گذشت
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)