نه خودم قرار و آرامی دارم و نه خانواده‌ام و نه هموطنانم از سایه شوم جنگ نگرانیم نگران سرنوشت کشور و مردم چه خواهد شد چه اتفاقی خواهد افتاد در این زور آزمایی ایران امریکا زمانیکه توپها به صدا در آیند بازنده کیست؟ و برنده که خواهد بود؟ در دنیای آقای ترامپ و خامنه‌ای البته مردم جایی ندارند و قربانیان اصلا به حساب نمی‌آیند ترامپ در پی مطامع اقتصادی و نفوذ خویش است به عنوان یک قدرت فایقه و رژیم ایران هم در تقلای اثبات برتری حزب الله است و دین خویش دود آتشی که دو طرف شعله ور می‌کنند به چشم مردم بیگناه می رود و لاغیر!

بهای حماقت و کور ذهنی را مردم باید بپردازند راستی راز اینکه صاحبین قدرت از مذاکره با غرب سرباز می زنند چیست؟

تحجر ذهنی مالکین قدرت در ایران اگر علت همه مصیبتهای مسلط بر جامعه نباشد حداقل بخشی از ان است تفکر بسته و خشک که هیچ نسبتی با زندگی انسان امروزی ندارد دایره‌ای بسته که اگر در زندگی فردی جایز باشد در زندگی در حوزه اجتماعی و علی الخصوص سیاست و کشور داری جایی ندارد برای حاکمین حجاب و پوشاندن مو از تامین صلح و رفاه مهمتر است خفه کردن صدای مردم و حتی ترانه خوانی زنان بر آزادی و تامین معیشت مردم رجحان دارد من از رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای می‌خواهم که به حجره مدرسه باز گردد و بگذارد سرنوشت کشور به دست کسانی بیوفتد که حساب دین را سیاست جدا می کنند

از جان این ملت چه می خواهید بس نیست این همه ظلم و فساد و اعتیاد و فقر و فحشا و حالا هم سایه یک جنگ خانه مان سوز دوباره!

چرا با چماق دین بود و نبود این ملت را به باد داده‌اید چرا درک نمی کنید؟

آقای خامنه‌ای آتش به اختیارهای شما آن می‌کنند که شما می‌گویید لفاظی بی معنی!

تکرار مرگ بر امریکا مرگ بر اسراییل و مرگ بر انگلیس ایا این است رسم کشور دارد؟ شما کشور را به نابودی کشاندید قبول ندارم که استکبار جهانی منشا بدبختی ماست. ما مردم از پس استکبار جهانی بر می آییم با نجابت ایرانی خود و با پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک می‌توانیم ایران خود را از شر اجانب مصون بداریم بگذارید وطن به دست صاحبان اصلی ان یعنی رای مردم اداره شود نا رای فردی شما.

من با شما هیچ دشمنی ندارم شما می توانید با اعتقادات شخصی خود هرگونه می خواهید روزگار بگذرانید من از مردم صحبت می کنم این مردم به غیر از نان آزادی و رفاه هیچ نمی‌خواهند دینشان به خودشان مربوط است یکی شیعه و یکی سنی و یکی پاک دین و دیگری بی دین قبول کنیم که نه شما و نه هیچ کس دیگری نمی تواند خدای این جامعه رنگارنگ و هزار رنگ بشود اگر شما فکر می کنید که عنان اختیار این مردم را در کف دارید خطا می فرمایید ۱۴۰۰سال است که اجداد شما نفوذ کرده اندکه ایران وایرانی را مهار کنند که نتوانسته‌اند. راه مردم شریف سرزمین من آزادی و صلح است راه نیکی و صلح و برابری. صلح با تمام جهان و گذراندن یک زندگی بی دغدغه و قرین آرامش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)