” کشتی که سوراخ نباشد به ملوانهای شجاع نیاز ندارد ” ، اینروز ها و در پی هیاهویی که “روحانیت حاکم “و” سپاهیان پاسدار” و هوادارن آنان بر سر توقیف نفتکش ها و سرنگونی پهپاد براه انداخته اند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)