دومین جشن هنر شیراز در شهریور ۱۳۴۷ به سبب زلزله در خاور ایران بدون تشریفات و یک روز دیرتر گشوده شد. برای شرکت در این فستیوال از همه سوی جهان هنرمندان و منتقدانی فراخوانده شدند تا از زاویه و فرمهای گوناگون، موسیقی و هنرهای نمایشی سرزمینهای خود را به نمایش و بررسی به گزارند.

یانیس گزناکیس ارکستر مجلسی تولوز به رهبری اوریا کمب، سولیستهای کر رادیو تلویزیون فرانسه به رهبری مارسل کورو، کریستیان فراس و پیر باریزه، ارکستر مجلسی تلویزیون ملی ایران، استاد بسم الله خان, نوازنده نامی شه نای از هند، کاتاکالی توسط گروه کالا ماندالام، آرتور روبین اشتاین و استادان موسیقی ایران در دومین جشن هنر هنرآوری کردند. در این جشن هنر دو تاتر ایرانی به نامهای ” پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگوارههای دوره بیست و پنجم زمین شناسی ” کار عباس نعلبندیان و شهر قصه کار بیژن مفید به نمایش گذاشته شد.

تاریخ مستند : شهریور ۱۳۴۷

سازمان جشن هنر شیراز در سال ۱۳۴۶ به ریاست عالیه فرح پهلوی با ۳۳ نفر عضو هیات امنا و پنج عضو هیات مدیره و کمیته*های تاتر، موسیقی، سینما و نمایشگاه*ها و دفاتر پروژه*های فنی، مالی، و پذیرایی و روابط عمومی آغاز به کار کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)