گفتاورد: مصاحبه رامین نادری و فریدا آفاری کتابداران کتابخانه های لس انجلس با نیلوفر شیدمهر در مورد مجموعه داستانهای کوتاهش به فارسی و انگلیسی.

در لینک زیر گوش کنید:

https://soundcloud.com/gihjdroat9vr/a4nzznkxbmad?fbclid=IwAR0ZAtzsYido-MW55tQ1k_Ts7egfDtAy9KS8yU93DbBMYzco2RTBa-


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)