پس از اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری مردم ایران توسط اصلاح طلبان، حال این فرقه ضاله برای تجزیه ایران خیز برداشته است.

اما اهداف اصلاح طلبان از برجسته سازی گفتمان تجزیه طلبی چیست؟

۱_ حربه ارعاب و فرافکنی:سرکردگان اصلاح طلبان به درستی می دانند که به آخر خط رسیده اند و گفتمان استمرار طلبی در میان اکثریت مردم ایران دیگر خریداری ندارد. در همین راستا از سر ضعف و استیصال به مکانیسم نخ نمای ارعاب و فرافکنی پناه برده اند. اگر مصاحبه ها، مقالات، توییت ها و … اعضای وابسته به این فرقه را مورد بررسی قرار دهیم، ارعاب و فرافکنی وجه مشترک تمامی آن هاست که اغلب در دو حوزه صورت بندی می شود:

۲_ فحاشی و ناسزاگویی به ترامپ، بالاخص پس از ناکارآمدی تبلیغات روانی بر روی تیم «ب» و احتمال تحریم مخترع این تیم.

٣_  اگر ما اصلاح طلبان نباشیم ایران سوریه می شود، پس مردم ایران هر بلایی که سرتان آوردیم و خواهیم آورد را با آغوش باز بپذیرید و دم بر نیاورید. تنها وظیفه شما شرکت در شوی انتخابات و حمایت از استمرار طلبان می باشد ( به بیان ساده تر اگر تبعیت نکنید ایران را سوریه خواهیم کرد. در این مورد بنگرید به سخنان صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در ارتباط با در دست گرفتن سلاح و کشتار مردم در صورت قیام).

اما آیا سوریه سازی ایران توسط استمرار طلبان صرفا در حوزه جنگ روانی مطرح است یا گزینه ای بر روی میز! در ارتباط با چگونگی سوریه ای شدن سوریه و متغیرهای دخیل در این امر و شباهت ها و تفاوت های میان ایران و آن کشور، نظرات متفاوتی تا کنون مطرح شده اند. از همین رو نگارنده از تکرارگویی اجتناب می ورزد. اما آنچه که مسلم است بایستی این امر از طرف نیروهای مخالف نظام اسلامی بیش از پیش جدی تلقی شده و پرداختن به حقوق اتنیک های ساکن ایران به اولویت نخستین فعالین اپوزیسیون بدل شود. امید بستن به فرقه تبهکار برای حفظ یکپارچگی ایران توهمی بیش نیست.

سخن آخر اینکه حق با زنده یاد شاپور بختیار بود که گفت این ها ماموریت دارند تا ایران را به سوی نابودی ببرند. اما اصلاح طلبان عزیز چنانچه جدای سازی بخش هایی از ایران را به عنوان آخرین برگ بقای نظام تان در نظر گرفته اید، این آرزویتان را به گور خواهید برد.

آرش فضیلت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com