هر رسانه ای می تواند ادعای بی طرفی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات را داشته باشد. اما این مخاطبین رسانه های جمعی هستند که با توجه به پیش زمینه های ذهنی خود و واقعیات تجربی و عملکرد یک رسانه در مورد فرایند جاری در آن رسانه قضاوت می کنند. در عین حال با توجه به گسترش اینترنت و شبکه های مجازی ،انحصار توزیع اطلاعات ازدسترس ابررسانه ها خارج شده است، که زمانی به عنوان رسانه های مرجع مطرح بوده اند. به بیان دیگر در عصر ارتباطات دوران مرجعیت به سر آمده است.

 با تمامی این توصیفات ابررسانه ها به دلیل برخورداری از بودجه های کلان مالی، مخاطبین سنتی و ثابت خود را دارند، و در عین حال سعی می کنند در این فضای رقابتی با رعایت اصول حرفه ای حداقلی، حفظ ظاهر نموده تا از ریزش مخاطبان خود جلوگیری نمایند. اما شگفتا که  حجت الاسلام جاروبرقی با شیبی تند در جهتی معکوس حرکت می کند و دیگر نیازی به استفاده از ماسک نمی بیند. نمونه های متعددی را می توان در این زمینه برشمرد که مورد متاخر آن دو بیانیه ای است که یکی در داخل کشور توسط ۱۴فعال مدنی منتشر می شود و مورد بی مهری حجت الاسلام جاروبرقی واقع می گردد و دیگری بیانیه  ۲۲۵نفره می باشد که برنامه ای ویژه بدان اختصاص می یابد. شاید تنها برنامه ای که از ابتذال فراگیر در حجت الاسلام جاروبرقی کمی در امان مانده بوده،برنامه گونیا بود که همنشینی با دوست در آن هم اثر کرده و ما شاهد تغییر محتوای برنامه از نقد و مباحثه به طنز و مشاعره هستیم. دور از انتظار نخواهد بود در آینده ای نزدیک ما شاهد احضار روح گوبلز در این برنامه نباشیم!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)