غافل از اینکه ” راننده اسنپ سعید عابد ” در حقیقت عامل حکومتی است ونه یک فرد عادی و چه بسا در آینده نیز اسنادی بدست آید که همین ” سعید عابد ” در بسیاری از جنایات همین رژیم دست داشته است و ما میدانیم که اکثریت مردم کشور ما آنطور که نظر سنجی ها نشان می دهد مخالف سرسخت حجاب اجباری هستند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)