عموم مشاوران اندیشکده های فعال در امور ایران و سازمان های اطلاعاتی ” آمریکا ” ایرانیانی هستند که حرف را آنطور می زنند و آن تحلیلی را می گویند که مدیران موسساتی را که در آنجا مشغول به کار هستند را مقبول افتد و بخاطر همین است و شهامت اینکه به آمریکایی ها بگویند که دید آنها از ایران ذهنی را ندارند و نداشته اند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)