گفت‌وگوی رادیو پیام آزادی با رضا خندان مهابادی از اعضای هیت دبیران کانون نویسندگان ایران

 

شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ – ۲۵ می‌۲۰۱۹

کانون نویسندگان را تقویت کنیم!

دعوت می‌کینم و انتظارداریم همه آنان که درحوزه ادبی قلم می‌زنند، نویسندگان بطورعام، مترجمان، محققان و… به کانون بپیوندند وکانون را حمایت کنندودرفعالیت‌های مشترک، کانون را تقویت کنند. آزادی اندیشه وبیان بی هیچ حصرواستثناء برای همگان، جز اصول اولیه منشورکانون است. کانون تشکلی است فرهنگی وصنفی. بیان اعتراض، خود نوعی بیان است. کانون ازهمه آنان که آزادی بیان آنها مورد حمله قرارمی گیرد، حمایت می‌کند. ما حمایت وهمکاری می‌کنیم با تشکل‌ها ونهادهای که هم راستا با کانون هستند. دیکتاتوری شاه ونظام سلطنت توانست فعایت کانون را مطلقا تعطیل ومتوقف کند. جمهوری اسلامی علی رغم همه فشارها وسرکوب هاهرگزنتوانست اختناق پهلوی راایجاد کند. حکم ۶ سال زندان برای من وبکتاش آبتین و کیوان باژند، واین که یکسال تلاش کانون برای انتشارکتاب ۵۰ سالگی کانون را درآخرین ساعات ماموران وزارت اطلاعات با خود بردند. وجلوگیری ازانتشارنشریه داخلی کانون بنام “اندیشه آزاد” عکس‌ها و پوسترهاو… نمونه‌های روشن برخورد حاکمیت با کانون است، حالابه قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، راندن اتوبوس نویسندگان به دره، ماجرای فرج سرکوهی ونقشه کشتن اوو… اشاره نمی‌کنم. برغم همه محدویت‌ها، فشارها کانون عملکرد خوبی داشته است. درعرصه ادبی وروشنفکری ایجاد یک تشکیلات با خواست‌های عمیق آزادیخواهانه، دادخواهی خون‌های ریخته درقتل‌های زنجیره‌ای ومبارزه وفعالیت علنی درگسترش گفتمان آزادی بیان بی هیچ حصر واستثناوجذب جوانانی که به کانون آمده‌اند، درشرایطی که کانون حتی ازکمترین امکانات نیزبرخوردارنیست، ازدستاوردهای کانون است. حالا آزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا به درک عمومی تبدیل شده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com