و در اینستا گرام خود می نویسد : ایران اسلامی تنها کشوری است که در آن خیانت مرد به همسر خود قانونی و شرعی است . وی می گوید : ” ایران تنها جائیست که مذهب به مردان اجازه میدهد که به همسر خود خیانت کنند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)