نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ ؛ دو زندانی محبوس در زندان ارومیه در پی انتقال به بند اشرار این زندان دست به اعتصاب زدند، بند اشرار زندان ارومیه بندی متشکل از سی تا چهل زندانی شرور که از ملاقات و وسایل ورزشی و تلویزیون محروم هستند.

به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ دو زندانی محبوس در زندان ارومیه به نام ” قادر محمد زاده ” و ” علی ( تپه رش ) ” از دو روز پیش در پی انتقال به بند اشرار به آنچه که عدم امنیت مینامند اعتصاب کردند.

به گزارش رسیده از زندان ارومیه : آقای محمد زاده زندانی سیاسی محبوس در این زندان که پیشتر توسط دادگاهی در مهاباد به اتهام ( عضویت در حزب کومله )  زندانی است در پی انتقال به بند اشرار زندان ارومیه از دو روز پیش دست به اعتصاب زده است .

آقای محمد زاده ، که از چهارده سال پیش در زندان به سر میبرد همراه با محمد امین عبدالهی ، دیگر زندانی سیاسی که در دوازدهم آذر ماه سال جاری با موافقت دادستان با عفو مشروط از زندان بیرجند آزاد شده بود با نامبرده هم پرونده ای هستند.

وی در ادامه گفت : آقای تپه رش ، که از چهار سال پیش در زندان به سر میبرد به اتهام ( آدم ربای ) محکوم ، وی به دلیل شهادت دو برادر که عضویت در احزاب کردی شهید شده اند به بند اشرار در زندان ارومیه همراه با آقای محمد زاده منتقل شده است .

وی اضافه نمود : بند اشرار زندان ارومیه بندی است که متشکل از سی تا چهل زندانی که به دلایل شرارت در آن نگهداری می شوند .

قادر محمد زاده ، زندانی سیاسی در سال هشتاد و چهار به اتهام ( محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام ) ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به بیست سال حبس محکوم شد. وی در بهار سال نود نیز در زندان به اتهام ( تبلیغ علیه نظام ) به سه ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com