روز نخست ماه مارس، روز بدون تبعیض نامیده می‌شود. نامگذای این روز با هدف گرامیداشت فعالیت و دفاعی است که دنیا را به از میان برداشتن تبعیض نزدیک می‌کند. این روز از سال ۲۰۱۴ به همت مدیر UNAIDS، میشل سیدبی گرامی داشته می‌شود.

فراخوان امسال در رابطه با تغییر قوانین و اعمال تبعیض آمیزی است که افراد را از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی که جانشان را نجات می‌دهد، محروم کرده است.

قوانین می‌بایست حفاظت‌گر باشند نه طرد کننده. هرکسی این حق را دارد تا با عزت و احترام تحت درمان قرار گیرد. چنین تبعیض‌هایی در سراسر دنیا وجود دارند و تلاش‌های امسال برای حذف تبعیض و دسترسی کامل مبتلایان به HIV به درمان بوده است.

فعالین در هند از چنین روزی برای سخن گفتن از تبعیض‌هایی که به جامعه LGBT روا داشته می‌شود صحبت کردند، همچون بخش ۳۷۷ که همجنسخواهی را در قوانین این کشور جرم‌انگاری کرده بود و در سال ۲۰۱۸ این قانون منسوخ شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)