این تصویر بیانگر چهره واقعی انقلابیون در سال ۱۳۵۷ است. پیرزن خدمتکار را در شهر می دوانند و با مشت به صورتش میکوبند! نگاهی دوباره به تصویر بیاندازید، آیا در چهره و رفتار اینها درکی از انسانیت، آزادی و سواد سیاسی می بینید؟ در مصاحبه ۲۸ ژانویه ۱۹۷۴ خبرنگار بی بی سی با محمدرضا شاه پهلوی در مورد افزایش قیمت نفت و ابتکار شاه ایران در تشکیل سازمان اوپک، خشم و دشمنی آشکار با جایگاه قدرت نوظهور اقتصادی ایران آشکار است. پس از گذشت ۴۰ سال از سرنگونی حکومت پهلوی با رشد اقتصادی دو رقمی در هر سال، انتشار اسناد طبقه بندی شده سازمانهای اطلاعاتی غربی از ارتباط با یک آخوند گمنام به نام روح الله مصطفوی خمینی و صد البته اثبات نقش آفرینی انگلیس و سازمان سیا در سرنگونی دولت ملی مصدق به جرم ملی کردن صنعت نفت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امروز دید بهتری نسبت به ریشه های اقتصادی انقلاب ۱۳۵۷ پیدا کرده و به تکرار مضحک شعارهای انقلابی یک مردار پوسیده میخندیم.
نسل جوان امروز ایران باید توجه کنند که علیرغم تغذیه رژیم آخوندی از توحش و ارتجاع مذهبی و آفریدن صحنه های دردناک بی شمار از جنایت های غیر انسانی مانند این عکس که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد، این حکومت شکلی از استعمار پنهان بود که بر سرزمینی گسترده و غنی حاکم شد و عوامل آشکار و پنهان آن برای مردم روضه مظلومیت و صبر و انتظار می خواندند و برای معالجه بیماری های خود راهی فرنگ می شدند!
در پایان، انقلاب به معنای دگرگونی و تحول است و این اتفاق ریشه در آگاهی، دانش، شجاعت، همبستگی و گسستن زنجیرهای خرافات و بردگی فکری دارد.
به امید آزادی و آبادی ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)