Picture by Miera Zulyana

یک مفتی مذهبی مالزی روز گذشته در صفحه‌ی فیسبوک خود از مسلمانان خواسته است تا با ترنس‌زن‌ها همچون مردان رفتار کنند. زیرا به باور او “تنها دو جنسیت” وجود دارد.

او معتقد است اگر ترنسجندرها به رسمت شناخته شوند، به مردان این بهانه داده می‌شود تا به زنان آسیب برسانند. “اگر یک ترنس‌زن (ماک نایا) زن دیگری را بزند. ما باید فرض کنیم که یک مرد، زنی را زده است.”

او می‌گوید تنها دو جنسیت وجود دارد و از نظر مذهبی ترنسجندر بودن ممنوع است.

برخلاف ادعای این مفتی مالزیایی، این زنان ترنس هستند که همچون و یا حتی بیشتر از زنان سیسجندر مورد خشونت مردان قرار می‌گیرند و سالانه صدها ترنس در سراسر جهان به دلیل هویت جنسیتی خود به قتل می‌رسند.

او مدعی است با پوشیدن لباس زنانه و همچون زن‌ها رفتار کردن جنسیت کسی تغییر نمی‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com