گفت‌وگوی مانی با مهرداد درویش پور و عطا هودشتیان درباره مناسبات جنبش چپ، جمهوریخواهان و مشروطه خواهان

نقش و جایگاه چپ در تحولات سیاسی اخیر کجاست؟ آیا امکان همکاری جریانات چپ با مشروطه خواهان و ملی – مصدقی ها برای مراحل براندازی، دولت موقت و نظام آینده جود دارد یا نه و چرا؟

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)