۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت در تقویم کشور تعطیل رسمی اعلام شده و در تاریخ معاصر ایران این روزاز اهمیت خاصی برخوردار است. اما در سال‌های اخیر بحثی از جانب برخی اقتصادان‌های لیبرال مطرح شده که پروژه ملی شدن صنعت نفت اصلا به تشکیل دولت رانتی و تداوم استبداد کمک کرده است. آیا اصلا بهتر نبود که نفت ملی نمی‌شد؟ در جریان ملی شدن صنعت نفت چه احزاب و گروه‌هایی نقش سازنده‌ای ایفا کردند و اعتبار این عمل باید نسیب چه کسی بشود؟
در سالروز ملی شدن صنعت نفت گفت‌وگویی با دکتر حمید دباشی استاد ایرانشناسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا داشته‌ام. حمید دباشی توجه ویژه‌ای به مطالعه نهضت‌های ضد استعماری و ضد استبدادی در ایران معاصر داشته است. او در کتاب ایران ملتی گرفتار وقفه  به جریان ملی شدن نفت پرداخته است.

 

این مصاحبه را از اینجا بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)