روزنامه خورشید، متعلق به سعید مرتضوی است، سازمان تامین اجتماعی  و اسفندیار هم که  در این سال ها به  نام آشنا تبدیل شده است در حلقه هواداران احمدی نژاد؛  اسفندیار رحیم مشایی.

به این ترتیب به تیتر این روزنامه نگاه کنید؛ «اسفندیارتان بهار می آید». یعنی ارگانِ متهم ردیف اول پرونده ای که خود نظام آن را  «جنایت» در کهریزک نامید حالا شده است ستاد تبلیغاتِ انتخاباتی معاون رییس جمهوریِ کودتا.  کسانی که  پس از انتخاباتِ مناقشه برانگیزِ پیشین و در خردادِ خونین ۸۸ ماشینِ سرکوب را یا خود راندند و یا راهش را صاف کردند، حالا قبای بهار به تن کرده  و به کارزارِ انتخاباتِ پیش رو آمده اند.

در انتخاباتِ  ریاست جمهوری ۹۲ که آشکار تر از همیشه کلیدِ تعین مهره اصلی ، دست رهبری جمهوری اسلامی است،  و ظاهرا این انتخابات پر خطر تر از خردادِ گذشته هم خواهد بود. خامنه ای کسی نیست که از یک سوراخ دو بار گزیده شود، او وقتی حذف کرد، یعنی که به بازگشت دوباره شان تن نمی دهد و تا ابد حذف شدگان را چون مهره های ضعیف در «کشتی نظام» نگه خواهد داشت و اگر مهره های حذف شده از جانب او کمی پافشاری و استقامت بر نظر و رای خویش کنند نیز از کشتی نظام به بیرون پرتاب خواهند شد.

خورشید و بهار و اسفندیار  البته یک تفاوت اصلی با حذف شدگان پیشین دارند، اینها کسانی هستند که  از پستوی سکوت بیرون نمی آیند. وسط بازی اند هنوز  و بیشتر از همه به  سرکوب و ریختن خون عادت دارند و  هنوز هم ابزارهای قدرت را در اختیار دارند، عزم شان را جزم کرده اند انگار اگر حذف شوند هم  بهارِ خونینی برای نظام بسازند. تنها می توان امید  داشت که در این رهگذر آسیبی به مردم نرسد….زمین انتخاباتِ آینده بیش از آنکه  میدانِ بازیِ اصلاح طلبان و اصولگرایان باشد، میدان عرض اندام  این دو جریان است. نظام و انحرافیون.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)