شب و دریای خوف انگیز و طوفان
من و اندیشه های پاک پویان

برایم خلعت و خنجر بیاور
که خون می بارد از دلهای سوزان
.
.
.

تو که با عاشقان درد آشنایی
تو که همرزم و هم زنجیر مایی

ببین خون عزیزان را به دیوار
بزن شیپور صبح روشنایی

“اصلانیان، خوب یا بد، یکی از موثرترین و مطرح ترین سرودهای تاریخ معاصر ایران را سروده است. کار لطفی و صدای شجریان، و مهم تر، بهنگام بودن زمانه خلق و انتشار اثر موسیقائی، پاسخ به نیاز زمانه، البته تاثیر بسیار داشت در برد و کارکرد شعر.
تاریخ هنر گاهی پیج های شگفتی دارد و با خودش هم بازی می کند. گاه یک اثر کار صدها اثر می کند حتا اگر از کیفیت های متعالی در فرم برخوردار نباشد. ژورنالیزم یه کثافت کشیده ایرانی داخل و خارج از کشور تا اصلانیان زنده بود یاد او نکرد. حتا حالا هم اغلب سکوت کرده اند. ترکیبی از تنبلی، حرفه ای نبودن و نمی دانم صد….”

فرج سرکوهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)