۳۷ سال پیش در چنین روزهایی،  شرکت زمزم مشهد، ۲۶ نفر از کارمندان بهائی خود را به دلیل باور مذهبی آن‌ها اخراج کرد.
طی چهار دهه گذشته، تعداد زیادی از بهائیان به صرف باور مذهبی‌شان از ادارات، شرکت‌های دولتی و حتی غیر دولتی اخراج شده‌اند، اموال آن‌ها مصادره، کارگاهها و محل کسب‌شان پلمپ و مجوز کسب و پیشه آنها معلق یا باطل شده است.

پس از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تعدادی زیادی از روحانیون و مذهبیون که تا پیش از این با فشار به حکومت غیر دینی وقت، خواستار سرکوب و تحت فشار قراردادن پیروان بهائیت بودند، به قدرت رسیدند و در نتیجه وضعیت سرکوب و فشار بر بهائی‌ها به طرز قابل توجهی بدتر شد. بسیاری از مراجع تقلید شیعیان در فتواهای خود، بهائی‌ها را «نجس» خوانده‌اند، پرداخت پول بیت‌المال به آن‌ها را حرام دانسته و شیعیان را از ارتباط و معامله با پیروان این آئین مذهبی بر حذر داشته‌اند.

در این باره بیشتر بخوانید:

چهره جنایت؛ ناقضان حقوق بهاییان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)