🔴 فصلنامه‌ی مُروا شماره هشت، بهار ۱۴۰۰، در فرمت مجله به شکل پی دی اف انتشار یافت.

موضوع این شماره: انتخابات ریاست جمهوری در ایران
*فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

*همکاران این شماره: سهراب مبشری، حســن نــادری، مهران مصطفوی، بیــژن میثمــی، علی افشاری، مناف عماری، مهرداد ا.، شعله زمینی، مهراد خامنه ای، حسن نایب هاشم، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد

*صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

فصلنامه‌ی مُروا شماره هشتم، بهار ۱۴۰۰، در فرمت پی. دی. اف.

*نام و لینک فهرست مطالب بصورت مستقل:

 

یک – پیش درآمد: همه‌چیز تمام شد! مراد رضایی و علی صمد

https://bepish.org/node/5585

 

دو – از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی و برعکس- جستجویی دربارهی چگونگی دوخته شدن وصلهی »جمهوری« بر قبای »حکومت اسلامی« و جایگاه انتخابات در رژیم ولایی- سهراب مبشری

https://bepish.org/node/5584

 

سه – حق انتخاب آگاهانه در رد نمایش «انتخابات» نظام جمهوری اسلامی – حسن نادری

https://bepish.org/node/5583

 

چهار – دینامیک حذف در جمهوری اسلامی ادامه دارد- مصاحبه علی صمد از فصلنامه ی مُروا با آقای مهران مصطفوی

https://bepish.org/node/5582


پنج – بررسی انتخابات در ۴۲ سال حکومت جمهوری اسلامی – بیژن میثمی

https://bepish.org/node/5581

 

شش – مشکل و معضل اصلی خود نهاد ولایت فقیه است – مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه ی مُروا با آقای علی افشاری

https://bepish.org/node/5579

 

هفت – انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، قانون اساسی و انتخابات آزاد – مناف عماری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز

https://bepish.org/node/5578

 

هشت – مضحکه ای به نام انتخابات – مهرداد ا.

https://bepish.org/node/5577

 

نه – زنان و انتخابات – شعله زمینی

https://bepish.org/node/5576

 

ده – هنرمندان و انتخابات – انتخاب مفیستو – مهراد خامنه ای

https://bepish.org/node/5575

 

یازده – فعال‌ترین شکل تحریم از نظر من «انتخابات موازی» بود و هست – مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه ی مُروا با دکتر حسن نایب هاشم

https://bepish.org/node/5574

 

دوازده – اتحادی به وسعت ایران برای تحریم انتخابات فرمایشی، برای دفاع از انتخابات دمکراتیک و آزاد – وهاب انصاری

https://bepish.org/node/5573

 

سیزده – سرنوشت “انتخابات”را نه آرای مردم بلکه مهندسی نهادهای وابسته به رهبری تعیین می کند – علی صمد

https://bepish.org/node/5572

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)