اطلاعیه شماره دو
بیستمین یادمان قتل های سیاسی پائیز ۷٧

“اکنون جنون رودابه است این سرزمین . می گفتی فرهنگ ما بی چراست. اکنون نیستی که ببینی از دهان
 ها هزاران چرا جاری است.”  (۱)

” دارهایتان را بر زمین بکوبید
و طناب هایتان را در فضا برافرازید
من آماده ام
تا مرگی جانکاه را بیازمایم
من آنگاه که قلم در دست گرفتم
دانستم
که باید عرق های مرگ را بر چهره
بیازمایم
دانستم
که باید آویزان شوم
از فراز طناب های جهل
و خاموش شوم
تا عشق بماند
تا قلم بماند
دور از هراس زمانه
تا فرهنگ بماند
دور از دسترس غارتگران
تا تاریخ بماند
دور از هجوم خنجر بدستان ” ( ۲)

بیست سال از قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ می‌گذرد. پائیزی خونین که با قتل‌های زنجیره‌ای فعالان سیاسی،
نویسندگان و دگراندیشان در تاریخ ایران زمین رقم خورد. واقعه‌ای که به خشم و اعتراضات عمومی مردم
و روشنفکران در داخل و خارج ایران انجامید.
ما خانواده‌های این عزیزان به همراه همفکران و یاران متعهدشان در این بیستمین سالگرد دور هم جمع
خواهیم شد تا گرامی بداریم یاد این عزیزان را و پاس بداریم اندیشه‌هایشان را، اندیشه هایی که برای تحقق
‌شان بهای سنگینی پرداخته‌اند. دور هم جمع خواهیم شد تا داد خواهیم بیداد را، بار دگر و بار دگر. تا بماند
و بماند آن زخم در بستر تاریخ. تا بماند وبماند آن اندیشه که بالنده است و بالنده.
ما در هفتم و هشتم دسامبر ۲۰۱۸ در هانوفر، کارگاه منتظر شما خواهیم بود.

جمعه هفت دسامبر از ساعت ۱٧: گشایش نمایشگاه نقاشی مریم حسین زاده( مختاری )، پرستو فروهر،
نازنین پوینده، ابوالقاسم شمسی و بهروز نقی پور

شنبه هشت دسامبر از ساعت ۱۴: (ورود به سالن از ساعت ۱٣)
نمایش فیلم ” زخم باز ” کاری از حسین جهانی در باره قتل‌ها و ترورهای سیاسی در جمهوری اسلامی
 سخنران‌ها:
حسین دوانی، برادرزنده یاد پیروز دوانی
فرخنده حاجی زاده، خواهرزنده یاد حمید حاجی زاده
مهشید شریف، همسر زنده یاد مجید شریف
پرستو فروهر، فرزند زنده یادان پروانه اسکندری و داریوش فروهر
سهراب مختاری، فرزند زنده یاد محمد مختاری
سیما صاحبی، همسرزنده یاد محمد جعفر پوینده
منیره برادران: ” دادخواهی، یادآوری‌های بی پایان “
 موزیک گروه ماهور (رمزانی) با آواز گلی جهانگیری

برگزارکنندگان بیستمین یادمان :
خانواده پوینده و کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

آدرس محل برگزاری :آلمان ،هانوفر، کارگاه / فاوست

( Kargah/ Faust ( Warenannahme
Zur Bettfeldernfabrik 1-3
۳۰۴۵۱ Hannover


۱- گزیده ای از سخنرانی مریم حسین زاده (مختاری) در مراسم خاکسپاری همسرش
۲- سروده‌ای از سیما صاحبی (پوینده)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)