بیانیه‎ی مطبوعاتی
 

مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان هفته‌ی پیش برای شرکت در «نشست جهانی مدافعان حقوق بشر ۲۰۱۸» در پاریس گرد آمدند تا بیست سال پس از انتشار نخستین «اعلامیه‌ی مدافعان حقوق بشر» سازمان ملل، برنامه‌ی عمل برای نحوه‌ی حمایت از فعالان مبارز در راه حقوق بشر و تشویق فعالیت آنها تدوین کنند.

پس از سه روز بحث و تدوین راهبرد در مورد موضوع‌های منطقه‌ای و جهانی، حقوق محیط زیست و زنان مدافع حقوق بشر و افزایش حمله به مدافعان حقوق بشر در همه جا،برنامه‌ی عمل شاخصی تدوین شد که در ماه دسامبر به سازمان ملل ارائه خواهد شد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باشلت که سخنران مراسم آغازین بود، گفت: «آنچه مدافعان حقوق بشر به ما می‌آموزند این است که همه‌ی ما میتوانیم در راه حقوق خود و حقوق دیگران، در محله‌هایمان،در کشورهایمان و در سراسر جهان ایستادگی کنیم. ما می‌توانیم جهان را تغییر دهیم.»

این نشست فراخوان‌هایی را به دولت‌ها، شرکت‎ها، نهادهای بین‎المللی مالی، تامین کنندگان کمک مالی و دیگران و نیز تصویب برنامه‌ی عملی دولت‌ها در سطح ملی، به اجرا گذاشتن قانون‌هایی که اعلامیه‌ی سازمان ملل را تایید کند، برای حمایت از مدافعان در سیاست خارجی و حمایت از زنان مدافع حقوق بشر،دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بومی و دیگر مدافعان اولویت قائل شود، مورد بحث قرار داد.

کومی نایدو، دبیرکل عفو بین الملل، گفت: «خطر رویارویی فعالان در سراسر جهان به سطحی بحرانی رسیده است. مردم عادی هر روز مورد تهدید قرار میگیرند،شکنجه و زندانی می‌شوند و به خاطر آنچه در راهش مبارزه می‌کنند یا فقط به خاطر آنچه هستند به قتل می‌رسند.»

مراسم پایانی این نشست در کاخ شایو برگزار شد که محل امضای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ۷۰ سال پیش بود.۱۵۰ مدافع حقوق بشر برای تدوین برنامه‌ی عمل و ادای احترام به زنان و مردانی که خستگی ناپذیر برای دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان فعالیت می‌کنند، گرد آمدند.

آلیس موخوه، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس بوتسوانا دیتشوانلو؛ ماتیو کاروانا، روزنامهنگار برنده‌ی جایزه پولیتسر که خواهان عدالت برای مادرش دافنه کاروانا گالیزیا است که یک سال پیش در مالت به قتل رسید؛ آنیل فرانکو که با شجاعت به خاطر عدالت برای خواهرش ماریل فرانکو، فعال برزیلی و عضو انتخابی شورای شهر که ۷ ماه پیش در اتومبیل اش به ضرب گلوله کشته شد مبارزه می‌کند؛ در سه روز گذشته از جمله حاضران بودند.

حنا جیلانی، رئیس سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر پاکستان و نخستین گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، گفت: «دولت‌ها هرگز فضایی در اختیار ما نگذاشته اند. به‌خاطر مدافعان حقوق بشر است که جامعه‌ی مدنی اکنون از فضایی برخوردار است. با دیدن همه‌ی شما که در دفاع از حقوق بشر فعال هستید، چندان بدبین نیستم. به عنوان جنبش، هرگز به میزان امروز جهانی نبوده‌ایم. بایستی به دولتها بهروشنی بگوییم: باید با مشکل روبرو شوید و در دفاع از مدافعان سخن بگویید. حقوق بشر رایگان به دست نمی‌آید. »

اعلامیه‌ی مدافعان حقوق بشر سازمان ملل ۱۹۹۸

در سال ۱۹۹۸، دولت‌ها اعلامیه‌ی مدافعان حقوق بشر را به منظور تایید نقش اساسی این مدافعان تصویب کردند. باوجود پیشرفت‌ها در بعضی زمینهها، بسیاری از دولت‌ها پس از بیست سال بعد از نخستین نشست و در حالی که شرایط فعالیت مدافعان حقوق بشر سخت‌تر میشود، هنوز از تعهدات خود عقب ماندهاند. ارزش‌های دموکراتیک در خطر است و فساد سیستمی، نابرابری و تبعیض شدید، بنیادگرایی مذهبی و سیاستهای افراطی همگی روبه رشد هستند. در کنار اینها، شاهد تلاش‌های هماهنگی برای تضعیف، بی اعتبار کردن و کشتن مدافعان حقوق بشر بوده ایم. در سال ۲۰۱۷، دست کم ۳۱۲ مدافع حقوق بشر به قتل رسیدند و این تعداد دو برابر شمار مربوط به سال ۲۰۱۵ بود. مرتکبان قتل‌ها تقریباً در همه موارد از معافیت از مجازات برخوردار بودند.

پایان

توضیح برای سردبیران

«نشست جهانی مدافعان حقوق بشر ۲۰۱۸» گروه متنوعی از ۱۵۰ مدافع حقوق بشر از سراسر جهان را مدت سه روز در جلسه‌ها، بحث‌های میزگرد، ایجاد شبکه و برگزاری کارگاه‌ها گرد هم آورد. این فعالان که در صف نخست مبارزه در راه تغییرات اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی در کشورهای خود هستند، از فرصت برقراری ارتباط و تماس با سازمان‌های حقوق بشر منطقه‌ای و بین‌المللی، رهبران دولتها، سازمان ملل، تامین کنندگان مالی و بخش خصوصی برخوردار بودند. نخستین نشست جهانی مدافعان حقوق بشر ۲۰ سال پیش در سال ۱۹۹۸ در کاخ شایو، پاریس، برگزار شد یعنی محل برگزاری مراسم پایانی نشست امسال.

درباره‌ی سازمان‌های برگزار کننده:

عفو بین‌الملل 

عفو بین‌الملل جنبش جهانی هفت میلیون تن است که با بی عدالتی مقابله میکنند. ما به خاطر رسیدن به جهانی مبارزه می‌کنیم که در آن همگان از حقوق بشر بهرهمند باشند. تامین مالی ما به عهده‌ی اعضا و اشخاصی مثل شماست. ما از همه‌ی ایدئولوژی‌های سیاسی، منافع اقتصادی یا دین‌ها مستقل هستیم.

جامعه حقوق زنان در شرایط توسعه (AWID)

سازمان ما سازمان جهانی با بیش از ۵۰۰۰ عضو فردی و نهادی از ۱۶۴ کشور است. ما از جنبش‌های فمینیستی، حقوق زنان و عدالت جنسیتی حمایت می‌کنیم تا گسترش یابند و نیروی محرکی در مقابله با نظام‌های ستم بشوند و در ایجاد واقعیت‌های فمینیستی مشارکت کنند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) سازمان غیردولتی بین‎المللی حقوق بشر است که ۱۸۴ سازمان را از ۱۱۲ کشور در فدراسیون متشکل کرده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از سال ۱۹۲۲ از کلیه‌ی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آن‌چنان که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به شرح آمده، دفاع می‌کند.

فرانت لاین دیفندرز

فرانت لاین دیفندرز به خاطر حمایت، امنیت و به‌زیستی مدافعان حقوق بشر در خطر در سراسر جهان فعالیت میکند و کمک مالی، آموزش و ظرفیت سازی در حمایت جسمی و دیجیتال، دادخواهی و امکان سازماندهی کمپین/دیدپذیری در اختیار مدافعان حقوق بشر می‌گذارد.

سرویس بین‎المللی حقوق بشر

سرویس بین‎المللی حقوق بشر (ISHR) سازمان مستقل غیردولتی متعهد به ترویج و حمایت از حقوق بشر است. ما با حمایت از مدافعان حقوق بشر، تقویت نظام‌های حقوق بشری، هدایت و مشارکت در ائتلاف‌ها به منظور تغییرات حقوق بشری، در راه این هدف فعالیت میکنیم.

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) بزرگترین ائتلاف جهانی سازمان‌های غیردولتی است که با حبس خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های شتابزده و فراقضایی، ناپدید کردن‌های قهری و کلیه‌ی شکل‌های خشونت مبارزه می‌کند و سیستم جامعی از حمایت و پشتیبانی در اختیار مدافعان حقوق بشر قرار می‌دهد.

ProtectDefenders.EU

این تشکیلات سازوکار اتحادیه‌ی اروپا برای مدافعان حقوق بشر است که برای حمایت از مدافعان رویاروی خطر زیاد در سراسر جهان که در شرایط دشواری به سر میبرند ایجاد شده است. کنسرسیومی از ۱۲ سازمان غیردولتی فعال در زمینه‌ی حقوق بشر این سازمان را اداره می‌کند.

گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز (RSF) سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی و غیردولتی مستقر در پاریس/فرانسه است و به دادخواهی سیاسی در زمینه‌ی موضوع‌های مربوط به آزادی اطلاعات و آزادی مطبوعات می‌پردازد.

تماس مطبوعاتی:

 •  
 •  

 • امضاکنندگان

  تماس مطبوعاتی:

  Audrey Couprie

  +۳۳ ۶ ۴۸ ۰۵ ۹۱ ۵۷

  @AudreyCouprie

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com