بوی عید بوی هفت سین بوی خاک ایران و  بوی جوانی که  به خاک سپرده شد .

امیر جوادی فر در جریان تظاهرات جنبش سبز دستگیر و زیر شکنجه کشته شد .

نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد
آنکه نهال نازک دستانش
از عشق
خداست
وپیش عصیانش
بالای جهنم
پست است

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)