این بنای کهنه پوسیده ویران گشته است
جای آن با طرح نو از نو بنا باید نمود

گر چه این ره تا به امروز پر ز غم بود و شکست 
کار نو با رسم نو از نو بنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود

در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود

این بنای کهنه پوسیده ویران گشته است
جای آن با طرح نو از نو بنا باید نمود

تا مگر عدل و تساوی در بشر مجری شود
انقلابی سخت در دنیا بپا باید نمود

مسکنت را محو باید کرد بین شیخ و شاب
معدلت را شامل شاه و گدا باید نمود

از حصیر شیخ آید دمبدم بوی ریا
چاره آن باریا و بوریا باید نمود

فرخی بی ترک جان گفتن در این ره پا منه
زانکه در اول قدم جان را فدا باید نمود

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com