محمد رجوی در آخرین پست خود را در فیس بوک خودش گذاشت که : »خطاب به مزدوران وزارت اطالعات و نیروی
…تروریستی قدس که قصد سواستفاده از مرا دارند میگویم که کورخوانده اید و…«
پس از این آخرین پست وی کال اکانت فیس بوک خودش را حذف کرد که البته بنا بر ریل کار مدتی این کار طول میکشد
تا اکانت فیس بوک حذف شود.
یکی ازدوستان به من گفت:» در این حال من شروع به تحقیق در مورد دوستان او دراین اکانت کردم تا ببینم چه کسانی
دوستان او هستند) هر چند که وی در تنظیمات فیس بوکش دیدن لیست دوستانش را برای بقیه مسدود کرده و بسته بود(
ولی من با روش هایی که میدانم توانستم لیست دوستان وی را در این اکانت پیدا کنم که جالب بود که دیدم کسانیکه از نظر
سازمان به عنوان مزدور وزارت اطالعات معرفی شده اند در لیست دوستان او هستند از جمله علی اکرامی ) مسئول
انجمن نجات خوزستان ( و انجمن زنان ) در آلمان ( و مهم تر از همه اینها اکانت رسمی یکی از شعب انجمن نجات با آرم
و عکس انجمن نجات و جای آن دارد که پرسید که مگر وی تا قبل از این شناختی نسبت به اینها نداشته که آنها را به
عنوان دوستان خود قبول کرده است!؟.«

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com