، احتمالامحافظان” رفسنجانی ” به نقطه ای دور از استخر کشانده شده اند و دونفر از ماموران از نقطه دیگر استخر وبصورت خاموش و زیر آبی خود را به ” هاشمی ” رسانده ووی را بزیر آب کشانده اند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)