پیش نویس متن توافق نامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) – که معاهده ایی تجاری در حال بررسی بین کشورهای عضو فعلی NAFTA است، شامل روش هایی برای حمایت از کارمندان دگرباش جنسی است.

در اوایل ماه جاری، کانادا، ایالات متحده و مکزیک به طور رسمی با متن این معاهده موافقت کردند، هرچند این معاهده تا کنون توسط کشورهای عضو به تایید و اجرای نهایی نرسیده است.

ماده ۲۳.۹ از کشورهای عضو خواست است تا مانع تبعیض جنسیتی در محل کار شوند. این پاراگراف شامل تبعیض جنسیتی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی است. در این پاراگراف آمده است:

“کشورهای عضو با تصویب این توافق، از بین بردن تبعیض مبتنی بر جنسیت و هویت جنسی در اشتغال را به رسمیت شناخته و از هدف ارتقاء برابری زنان در محل کار خمایت خواهند کرد. بر اساس این توافق نامه، همه کشورهای عضو، باید تدوین سیاست هایی که موجبات محافظت از این کارمندان علیه تبعیض بر اساس جنسیت شامل بارداری، آزار و اذیت جنسی، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و مسئولیت های مراقبتی، تضمین مرخصی با حقوق برای بارداری یا زایمان و مراقبت از اعضای خانواده و محافظت در برابر تبعیض دستمزد، را در برنامه خود قرار دهند.”

تصویب نهایی این پاراگراف می تواند برای کانادا که این مساله را به طور جدی پیگیری کرده است، به پیروزی بزرگی تبدیل شود.

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:

https://www.lgbtqnation.com/2018/10/lgbtq-workers-protected-draft-new-north-american-trade-treaty/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)