“چه کردند با ذهن شما
و شستند افکار شما
صد حدیث و گپ بیجا گفتند
همه از قول خدا

عمرتان را پی حوری و زنان لخت جنت بودید
و رعیت ماندید
حاکمان شهرتان نفت و طلا می‌بردند
هی نماز می‌خواندید
هی دعا می‌کردید”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)