تایوان احتمالا در ماه آینده، شاهد برگزاری سه رفراندوم مربوط به برابری ازدواج، که دو همه پرسی از مجموع سه همه پرسی، در حمایت از برابری در ازدواج هستند، خواهد بود.

طرفداران دگرباشان جنسی، بخش دوم پروسه قانونی برای برگزاری همه پرسی در حمایت از برابری ازدواج را طی کردند. سیاستمدار میائو پوای و وانگ تینگ یو، حامی دگرباشان جنسی حرکت برای برگزاری همه پرسی را آغاز کردند. آنها برای تصویب برگزاری رفراندوم، موفق به کسب تعداد بیشتری از حداقل تعداد امضاء مورد نیاز که ۲۸۱،۷۴۵ است، شدند. آنها پس اینکه یک گروه محافظه کار دگرباش ستیز موفق به کسب مجوزهای لازم برای برگزرای همه پرسی که قرار است از مردم تایوان در مورد نظرشان در رابطه با برابری ازدواج سوال کند، اقدام به جمع آوری امضاء برای برگزاری همه پرسی موازی در حمایت ازدواج همجنسگرایان شدند. این گروه های محافظه کار، همچنین می خواهند نظر مردم در مورد شمول موضوع های دگرباشان جنسی در سرفصل مدارس را مورد ارزیابی قرار دهند.

گام بعدی، تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد برگزاری هر دو رفراندوم حامی برابری در ازدواج در روز ۲۴ نوامبر خواهد بود.

تایوان و برابری در ازدواج:
تایوان اولین کشور در آسیا بود که به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان چراغ سبز نشان داد. سال گذشته، دادگاه قانون اساسی تصریح کرد که محدود کردن ازدواج بین یک مرد و یک زن خلاف قانون اساسی است.

دادگاه، قانونگذاران را ملزم به فراهم کردن تمهیدات قانونی طی دوسال آینده، برای ایجاد امکان ثبت قانونی ازدواج های همجنسگرایان کرده است. اما آنها، در اقدام به این مساله کند عمل کرده اند. این تاخیر، زمان لازم برای گروه های محافظه کار برای جمع کردن تعداد امضاهای کافی برای برگزاری رفراندوم در مورد این موضوع را فراهم کرد.

در روز پنج شنبه (۱۱ اکتبر)، اتحادیه ترویج حقوق مشارکت مدنی تایوان (TAPCPR)، مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم های دگرباش ستیز اعلام کرد. به گزارش Taipei Times، این سازمان گفت که TAPCPR آماده است تا سازمان های دگرباش ستیزی را که نقاب حمایت از ارزش های سنتی خانواده، برای اجرای برنامه محرمانه شان برای ترویج تبعیض و تنفر را افشاء کند. 

در این بیانیه آمده است: “در حالیکه گروه های دگرباش ستیز، به منابع مالی بیشتری برای تبلیغات دسترسی دارند، ما از بحث های عمومی، به عنوان بستری برای گسترش اطلاعات درست استفاده خواهیم کرد.”

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:

Pro-marriage equality referendum gets green light in Taiwan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)