یادمان سی امین سال کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی ۲۹ سپتامبر ۲٠۱۸ پاریس
برگزارکنندە:
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
بە همراه توضیحات میر حسین موسوی نخست وزیر وقت دربارە اعدام‌های دهە ۶٠ این فایل صوتی بە تازگی منتشر شدە است.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)