شورای شهر دی سی به اتفاق آراء لایحه را تصویب کرد که اجازه می دهد ساکنین این ایالت بتوانند گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی با نشانگر جنسیتی غیر دوگانه دریافت کنند. در کارت های شناسایی و گواهینامه های رانندگی از “X” به معنای “نامشخص یا دیگر” استفاده خواهد شد.

این دومین باری است که شوارای شهر چنین لایحه ایی را تصویب میکند. این لایحه برای امضای به شهردار موریل براوزر ارجاع خواهد شد. انتظار میرود که این لایحه به سرعت به امضاء برسد.

این سیاست در حال حاضر توسط دولت براوزر اجرا شده است. این قانون باعث می شود که این سیاست دائمی شود.

این قانون همچنین، موانع پیش روی تراجنسی ها برای انتخاب نشانگر جنسیت در کارت های شناسایی را از بین میبرد. طبق این قانون، تراجنسی ها میتوانند بدون نیاز به تایید پزشک یا قانون، نشانگر جنسیتی دلخواهشان را در کارت های شناسایی انتخاب کنند.

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:
https://www.lgbtqnation.com/2018/09/dc-city-council-unanimously-passes-law-allow-non-binary-gender-marker-drivers-licenses/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)