کلرادو به عنوان اولین ایالت آمریکا که برای میانجنسی ها شناسنامه صادر میکند، تاریخ ساز شد.

اکنون آنوناکای ری مارکوز اولین میانجنسی آمریکایی خارج از نیویورک است که دارای شناسنامه دقیق از نظر پزشکی است.

 مارکوز، که خود را یک مرد همجنسگرای دوجنسه با جنسیت نا منطبق شناخته میکند، یک میانجنسی است. این بدان معنی است که او دارای تنوع هورمون ها، کروموزوم ها و ویژگی های ثانویه جنسیتی است که نمی توانند توسط جنسیت مرد یا زن طبقه بندی شود.

پس ماهها شکایت از دولت ایالتی و ارائه اسناد متعدد پزشکی، ایالت کلرادو در نهایت با اطلاح شناسنامه مارکوز موافقت کرد. در حال حاضر، به جای استفاده از جنسیت مرد یا زن در شناسنامه او میانجنسی درج شده است.

مارکوز که در حال حاضر در جکسون ویل، فلوریدا زندگی می کند، به عنوان فعال میانجنسی ها در سازمان Jax Youth Equality کار می کنند.

مارکوز، بین جنس بیولوژیکی و هویت جنسیتی تمایز قائل میشود. بعضی از میانجنسی ها ممکن است خود را مرد یا زن در نظر بگیرند. او، جنسیت خود را غیر دوگانه می داند.

مارکوز به Them.us گفت: “این چیزی است که مردم را گیج می کند: جنس بیولوژیکی من میانجنسی است. ما در دنیایی زندگی میکنیم که همه فکر میکند که بایدجنس بیولوژیک با هویت جنسیتی هماهنگ باشد. اما هویت جنسیتی من با جنسی بیولوژیک ام مطابقت ندارد: غیرقابل انطباق است. گرایش جنسی من تعداد بیشتری از مردم را گیج می کند. با داشتن بدن مبانجنسی، آنها از همجنسگرایی من گیج می شوند.”

در حالی که کلرادو اولین ایالتی است که برای میانجنسی ها شناسنامه صادر میکند، در سال ۲۰۱۶، سارا کلی کینان، اولین فردی در تاریخ ایالات متحده شد که شناسنامه با جنسیت میانجنسی دریافت میکند. شناسنامه او در زادگاهش، شهر نیویورک سیتی که دارای اداره ثبت احوال جداگانه ایی از دولت ایالتی نیویورک است، صادر شده است.

با توجه به پروژه شناسایی میانجنسی ها و افراد با جنسیت نا منطبق (IGRP)، که پیشرفت در حقوق افراد با جنسیت غیر دوگانه را دنبال می کند، پس از کینان تعداد زیادی از شناسنامه ها با جنسیت میانجنسی در نیویورک صادر شده است.

در روز چهارشنبه، ۱۹ سپتامبر – همان روزی که مارکوز شناسنامه تصحیح شده اش را دریافت کرد، – یک قاضی فدرال تصریح کرد که وزارت امور خارجه نمی تواند از دادن گذرنامه به شهروندان با جنسیت غیر دوگانه و میانجنسی سر باز زند.

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:
https://www.gaystarnews.com/article/colorado-first-state-intersex-birth-certificate/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)