از زیبا شیرازی به عنوان یکی از پیشتازان ترانه سرایی فیمینیستی در موسیقی پاپ یاد میشود. او   بارها در گفت وگو هایش تاکید کرده است که پیش از آنکه یک فمنیست باشد یک زن است و خواهان خودباوری زنان و درک متقابل مردان است تا این دو جنس برابری های خود را به رسمیت بشناسند .

به مناسبت هشت مارس خوب است این را هم گوش کنید

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)