زندانیان حقوقی دارند و خانواده‌های آنان نیز. حقوق این دو گروه به هم وابسته است و نقض هریک به نقض دیگری می‌انجامد.

در این شماره مجله حقوق ما، به موارد نقض حقوق خانواده‌های زندانیان و قوانینی که می‌توان از آنها به عنوان قوانینی برای تامین حقوق خانواده‌های زندانیان در چارچوب قوانین ایران استفاده کرد پرداخته‌ایم.

با مطالبی از مریم دهکردی، معین خزائلی و نیلوفر جعفری.

سردبیر این شماره:‌ نعیمه دوستدار

با کلیک روی تصویر مجله را دریافت کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)