مجتبی ۷ سال است که در هلند زندگی می کند. او در مورد تجربیاتش از مهاجرت و پناهندگی، زندگی در کمپ ها، فرهنگ و مردم هلند، مشکلات پزشکی در هلند و… خواهد گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:
https://t.me/Life_in_NL

بخش اول

بخش دوم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)