امروز ۱۲ آگوست سالروز پیدا شدن جسد هانده کادَر (Hande Kader) ۲۳ ساله، ترنس‌زن، فعال سیاسی، فعال حقوق ترنس‌جندر و کارگر جنسی در استانبول پس از یک هفته بی‌خبری است.

به او تجاوز کردند، بر او ضربات پیاپی چاقو فرود آوردند، او را به طرز شدیدی شکنجه کرده و جسدش را سوزاندند.
قاتلین او هرگز شناسایی نشدند. قتل بی‌رحمانه او به اعتراضات هزاران نفر در ترکیه به خشونت‌های مبتنی بر ترنس‌ستیزی و ترنس‌زن‌ستیزی و خلا‌های قانونی حمایت از اقلیت‌های جنسی در برابر جرایم ناشی از نفرت منجر شد.

هانده بخاطر حضور فعالش در اجتماعات اعتراضی اقلیت‌های جنسی که از پلیس ترکیه در امان نمی‌ماند چهره شناخته شده‌ای بود. بخاطر تبعیض گسترده علیه ترنس‌ها که فرصت‌های اقتصادی را از آنان می‌گیرد، او نیز مانند بسیاری زنان ترنس دیگر برای امرار معاش و زنده ماندن به کارگری جنسی روی آورده بود.

هر بار که یک ترنس طرد می‌شود یا فرصت برابر تحصیل و کار از او سلب می‌شود، احتمال رانده شدن او به سمت کارگری جنسی و قربانی خشونت منجر به مرگ شدن در نبود قانون‌های حمایتی افزایش می‌یابد.

این جنایت شوک عظیمی به جامعه ال‌جی‌بی‌تی در ترکیه وارد کرد و گروه‌های مختلف برابری‌خواه را به هم نزدیک کرد.

بر روی پلاکارد نوشته شده: «عدالت برای هانده، عدالت برای همه»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)