زورگو ها در طول تاریخ برای حفظ قدرت چهره های مشهور ورزشی را برای فریب مردم به کار گرفته و می گیرند. این دیکتاتور ها همان شیادانی هستند که در قالب ورزش مردم را فریب داده و با سوء استفاده از هیجان مردم  آنها را از واقعیت های زندگی دور می کنند.

همان هایی که مانند پرکاهی با وزش باد قدرت طلبی دولت های مختلف جهت و رنگ عوض می کنند. اینها همان هایی هستند که ساحت ورزش  را با لکه های ننگین سیاست سیاه می کنند.

 

حمید استیلی  از سردمداران مافیای ورزش حکومت آخوندی ست که در قبال پول به انواع ظالم های رژیم سفاک و خونریز آخوندی سرپوش گذاشته و با حیله و نیرینگ محبوبیتی در میان مردم عوام و نا آشنای ایران به دست آورده است.

این مزدور اغواگر رژیم با ماسک پیشکسوت ورزشی از جمله کسانی است که با ارتباط با جلادان حکومت یعنی سپاه پاسداران آخوندی پوستین عوض کرده و نعل وارونه می زند.

مدیر تیم فوتبال المپیک که بعد از سفر به جام جهانی روسیه گفتند ممنوع التصویر شده در مراسم های مختلف در میان جایتکاران رژیم آخوندی دیده می شود.

 

 

او که اهل نازی آباد است؛ بچه های نازی آباد ببینند که استیلی چگونه به مردم و بچه محل هایش خیانت می کند. این هزاره چهره در مراسم رونمایی از کتاب مربع های قرمز سپاهی خونخوار حسین یکتا حاضر می شود. در این مراسم سران خونخواران سپاه حضور داشتند و استیلی نیز در میان آنها به خود شیرینی می پرداخت.

 
اینها گوشه هایی از حقیقت هایی ننگینی هستند که حمید استیلی و امثال ان در کارنامه خود دارند و فردای تاریخ آزادگی درباره آنها قضاوت خواهد کرد.

 

 

و اما آن روزی که عمر دیکتاتوری که به پایان میرسد و کشتی سوراخ نظام آخوندی بسوی غرق شدن میرود عده ای ماله کش ها و پاچه خوارها وبادمجان دور قاب چینها و مردم فروشها و آنهاییکه ورزش و مهارت خود را به پای خونخواران ریختند پوستین عوض میکنند و میخواهند یک شبه به جبهه مردم بیایند غافل از اینکه ۴۰سال حکومت نجس و فاسد آخوندی که بر شانه این چهره های مشهور ورزشی و هنری استوار بود زمان کمی برای امتحان وآزمایش نبوده است و مردم ایران براساس کارنامه این ۴۰ساله همه نفرات و مدعیان را ارزیابی خواهند کرد. و طناب عدالت گردن آنها را خواهد شکست و مردم مظلوم با نوای شکستن استخوان های این شیادان به رقص و پایکوبی خواهند پرداخت.

به امید صبح پیروزی و طلوع آزادی که بسیار نزدیک است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)