بر اساس یک گزارش جدید، شرکت های مدیریت سرمایه گذاری جهانی، نیاز به ایجاد محل کار های دگرباش پذیر دارند.

“خود واقعی مان را به محل کار ببریم” عنوان گزارشی است که توسط انجمن سرمایه گذاری بریتانیا با مشارکت شبکه اجرایی  OUTStanding منتشر شده است.

این گزارش ۱۲ راهکار عملی برای شرکت های مدیریت سرمایه گذاری برای حمایت از افرادی که در محل کار آشکارسازی کرده و یا در محل کار آشکارا همجنسگرا هستند، ارائه می دهد.

این گزارش شامل راه کارهایی در روند استخدام و  استقبال از ورود دگرباشان جنسی به شرکت هاست. همچنین، این گزارش الگوهایی از قبیل نحوه استفاده از نمادهای رنگین کمانی در نام تجاری شرکت ها و برجسته سازی شبکه های دگرباشان جنسی در محل کار را ارائه می دهد. 

این گزارش همچنین به شرکت ها توصیه می کند تا بینش میانبرشی را برای اطمینان از ارزش دهی یکسان همه جنبه های برنامه کاری دگرباشان جنسی در نظر بگیرند.

گام دیگر شامل تشویق همکاران دگرجنسخواه و غیر تراجنسی به شرکت در شبکه ها و رویدادهای دگرباشان جنسی به نشانه حمایت از آنهاست.

مدیریت سرمایه ۶.۹ تریلیون پوندی توسط انجمن سرمایه گذاری بریتانیا: 

انجمن سرمایه گذاری بریتانیا که حدود ۲۴۰ شرکت مدیریت دارایی انگلیس را نمایندگی میکند دارای ۶/۹ تریلیون پوند دارایی بوده و دارای ۹۳،۵۰۰ کارمند در سراسر انگلستان است.

یکی از پیشنهادات کلیدی این گزارش این است که شرکت های محلی باید از آگاهی شعبه های خارجی شان از قوانین محلی و نگرش های اجتماعی کشور محل استقرار این شعب خارجی نسبت به دگرباشان جنسی اطمینان حاصل کنند.

این گزارش بر لزوم در نظر گرفتن چگونگی حمایت و محافظت از کارکنان دگرباش جنسی در سراسر جهان، به ویژه  آن دسته از کارکنان دگرباشی که مجبور به سفر به کشورهایی هستند که همجنسگرایی در آنها هنوز غیرقانونی است، توسط کارفرمایان تاکید میکند.

کریس کامینگز رئیس اجرایی انجمن سرمایه گذاری گفت: “من عاشق کمک به کارفرمایان برای دگرباش پذیر کردن محیط کاری شان برای کارکنان دگرباش جنسی فعلی و آتی آنها هستم. این گزارش که براساس تجارب دگرباشان جنسی عضو انجمن تهیه شده است، اسطوره ایی یکتا درباره کارکنان دگرباش جنسی و راهنمای کمک به شرکت ها برای اطمینان از وجود چارچوب های درست برای اطمینان از ایجاد فضای کاری دگرباش پذیری که کارمندان رنگین کمانی میتوانند در آنها به راحتی آشکارسازی کرده و آشکار باقی بمانند، است.

این گزارش همزمان با رژه غرور لندن که روز شنبه گذشته برگزار شد، منتشر گردید. انجمن سرمایه گذاری بریتانیا همچنین لوگوی خود را در تمام رسانه های اجتماعی، امضاهای پست الکترونیکی و وب سایت خود برای حمایت از ماه غرور دگرباشان جنسی رنگین کمانی کرد.

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

وب سایت ما:‏
‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:

منبع:

https://www.gaystarnews.com/article/investment-giants-urged-to-do-more-to-support-lgbti-staff/#gs.zd0yzqg

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)