نشست جانبی «اصول یوگیاکارتا+۱۰ و حمایت از حقوق افراد ترنس و با جنسیتهای گوناگون» به عنوان بخشی از «هفته دفاع از حقوق ترنس در سازمان ملل» در ۳۸امین شورای حقوق بشردر حال برگزاری است.

در سال گذشته هفته دفاع از حقوق ترنس در حالی برگزار شد که سازمان جهانی بهداشت هنوز نسخه جدید طبقه بندی بیماری ها ICD11 را منتشر نکرده و اصول یوگیاکارتا+۱۰ که ماحصل سالها تلاش متخصصان و کارشناسان و اعضای جامعه اقلیت جنسی است هنوز به تصویب نرسیده بود. فعالان در آن جلسه به عواقب پزشکینه کردن و روان‌پزشکینه کردن هویت جنسیتی پرداختند. امروز این جلسه در حالی برگزار می شود که سازمان جهانی بهداشت اشتباه سالیان جامعه پزشکی در بیمارانگاری افراد ترنس را به جهان اعلام کرده است و این تغییر نتیجه تلاش خستگی ناپذیر فعالان جامعه ترنس در جهان است. تغییر بنیادین قدم به قدم به دست فعالان و اعضای جامعه اقلیتهای جنسی دست در دست هم هر روز در حال رخ دادن است.

از اینجا ببینید:

Live stream of side event at United Nations Office at Geneva of "Yogyakarta Principles plus 10 and the protection of the rights of trans and gender diverse people" at the 38th Session of the Human Rights Council in Room XXIII, hosted by Asia Pacific Transgender Network, ILGA World, GATE, RFSL & TGEU – Transgender Europe and co-sponsored by International Service for Human Rights & Auswärtiges Amt (Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the Office of the United Nations and other International Organizations). #UNTransAdvocacy

Publicerat av GATE Torsdag 21 juni 2018

#UNTransAdvocacy 

#YPplus10 

#HRC38

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)