[دغدغه امروز من!
سرنگونی جمهوری اسلامی ست
سرنگونی این هیولای وحشی،
که در حال بلعیدن خون کودکان ماست
این هیولای وحشت که نفس می گیرد و-
خون می‌نوشد
شعور را می‌بلعند و به جاش درخت جهل و خرافه می‌کارند…》

معضل من ذره‌بین انداختن بر روی گرایشات چپ و راست نیست،
یا نقد و بررسی احزاب اپوزیسیون نیست!
بلکه مثل جوانان به میدان آمد با نبرد تندر در پی انهدام جمهوری اسلامیم ،
منحل کردن سیستم جمهوری اسلامی رویای دیرینه من است.

باید جمهوری انسانی ، برابری ، شعور ، جایگزین آن نکبت اسلامی شود این خواست ۹۰ درصد جامعه مردم ما در ایران است.

تحقق این رویا. بااین جنبش به پاخاسته در ایران است ما فقط می توانیم حامی آنها باشیم

در این راه برای همراهی با این انقلاب لازم نیست از کسی شناسنامه‌ی سیاسی در خواست کرد
دیگران هر پرچمی را که می خواهند به دست بگیرند

اما پرچم این جنبش ،
زن ، زندگی، آزادی است
نه روسری نه توسری ، آزادی، برابری ست،
آزادی بی قید و شرط زنان است
آزادی بی قید احزاب سیاسی، و هر گونه تشکل صنفی و سیاسی ست.
حق بر خورداری از بهداشت ریگان برای همه و از همه مهمتر شادابی و آموزش اجباری برای کودکان،
دفاع از کودکان در برابر خشنونت ها، که حکومت اسلامی مسبب آن است
جدائی دین و مذهب ،
جدائی هر گونه باور ضد انسانی از دولت ، از آموزش و پرورش،

لعو قوانین خشنونت بار قصاص و انتقام‌جویی……
با حق شهروندی برابر حق زندگی برای تمامی انسانهای آن سرزمین……

*سرنگونی جمهوری اسلامی !!

برداشتن این هیولای وحشی وظیفه همه احزاب راست و چپ است
من با پرچم خودم در این راه گام بر می دارم و دیگران با پرچم خودشان، تفاوت را نمی شود نادیده گرفت، رنگها باورند و نمی توان آن را پاک کرد چون بر آمده از بازتاب گرایشات اجتماعی در جامعه است
هیچ ریشه ی را نمی شود زد مگر اینکه برایش پاسخی ریشه‌ی باشد…
در طول ۱۲۰ سال تاریخ ایران ما کمونیست‌ها را با تبر زدن
اما ما دوباره جوانه زدیم قد کشیم و –
دوباره سر بر دار شدیم،
در حالیکه دولت‌ها باید انسانیت و ارزشهای انسانی را پیشه می کردن و نیازی به کشتن ما نبود…چون کمونیست نام دیگر انسانیت بود

اما امروز دغدغه ما سرنگونی و برداشت افکار جهل و خرافات است باید هیولای جمهوری اسلامی را زد، نقد یکدیگر، نقد و انتقاد احزاب راست و چپ را بگذارید برای زمانی دیگر!
امروز اولویت ما حمایت از این جنبش به خیابان آمده است.

امروز ما باید حامی این جنبش باشیم، با هر نوع گرایشات فکری، حامی این جنبش پر قدرت در ایران باشیم ،
حامی شوراهای محلات و شهرها باشیم
حامی اعتصابات باشیم صرف‌نظر از هر نوع گرایشات فکر ی. .
باید از خطاها و اشتباهات گذشته دوری کنیم

وطیفه ما کمونیست‌ها در وضعیت کنونی ایران! همین‌هاست که گفتم
برای من کمونیست، سرنگونی جمهوری اسلامی مهمترین است آنقدر مهم، که فرصت برای فکر کردن به رضا پهلوی و مریم رجوع ندارم، بلکه فقط به چگونه برداشتن جمهوری‌اسلامی و جلوگیری از جنایت بیشتر ذهنم درگیراست…

.زنده باد مقاومت مردم ایران

*به پبش
به سوی فتخ
ای فرزندکارورنج وآزردگی
مبادابایک قدم تردید
یک غفلت
لحظه ای سکوت
درکوچه های مرگ تورابه خاموشی بسپارند.
به پیش
به سوی انقلاب.
اینک پیامی
درهوا
میخوردتاب
همراه ِبادبرفراز ِکوهساران
میرودبه سوی فتح
به صدهاشعله برجا
ای فرزندکارورنج وآزردگی
بردارمشعل آتش افروزرا
کوره های آتشین را
شعله ورترکن.
مکن تردید-
طغیان ِ چشمه ها
شد سیل خروشان
باران تند ورعد آسا
درهرکوچه وبرزن
که فردا
روزر رهائی ست .
روز ِرهاشدن ازقیدبندگی
برتوست نگاه ها
نگاه ِپرحسرت ستمدیدگان جهان
تاشب های روشن را زنده نگه داری
هچون روزها. …..

۲۱ اکتبر ۲۰۲۲میلادی

شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)