این اثر به همه صداهای دربند تقدیم شده است .

“سالها آرزو داشتم در آزادی و بی هراس ؛ بخوانم از آنچه که می خواهم.

کنون که چنین فرصتی فراهم گشته ؛ می خواهم قطره ای باشم از این اقیانوس وحنجره ای برای صداهای دربند”.

سیما غیاثوند غیاثی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)