يك بازيگر زن كه به عنوان مسلمانی همجنسگرا در برنامه خيابان تاجگذاري ایفای نقش ميكند، گفته است كه طرفداران اغلب به او ميگويند كه در معرض درمان همجنسگرايي قرار گرفتند.

باونا ليمباچيا که در اين برنامه تلويزيوني در نقش پرستار رانا نظير بازي ميكند، و به عنوان نخستين شخصيت زن مسلمان كه در برنامه ایی تلويزيوني داراي رابطه همجنسخواهانه است در انگلستان تاريخ ساز شده است.

اين بازيگر در مصاحبه با ديلي ركورد گفت كه طرفداران مسلمان این برنامه تلوزیونی با دیدن این برنامه اغلب تجربه درمان همجنسگرايي را به ياد مي آورند.

او درباره پذیرفتن اين نقش گفت :”من احساس كردم كه بايد به جامعه دگرباشان جنسی رفته و خودم را درباره واقعیت های زندگی به عنوان یک دگرباش جنسی آموزش دهم چرا که من یک همجنسگرا نيستم. من در واقع درباره جامعه دگرباشان زياد نميدانستم و ميخواستم مطمئن شوم كه درک درستی از آن دارم. من با بعضي از دختران پاكستاني كه آشكارا همجنسگرا نبودند، ديدار كردم. مشاهده وحشت در وجود آنها مرا کاملا شكه كرد.

من مجبور بودم كه برای صحبت با آنها در مورد احساس شان و اینکه در صورت آشکارسازی برای آنها چه اتفاقی خواهد افتاد، با آنها در مكان هاي مخفی با آنها ملاقات كنم. بسياري از این دختران گفتند كه خانواده شان تلاش خواهند كرد كه از امام بخواهند تا آنها را درمان كند.”

اين برنامه تلويزيوني روایت مشابهي از خانواده ي رانا که پس از کشف رابطه عاشقانه همجنسخواهانه وی نقشه ربودن و فرستادنش به پاكستان را  میکشند، به تصویر میکشد.

 علی رغم اظهار بی اطلاعی دولت، درمان همجنسگرايي هنوز در جوامع مذهبي انگلستان مرسوم است. سال گذشته ارائه خدمات درمان همجنسگرایی توسط كليسايي در منچستر فاش شد. همزمان سازمان درمان همجنسگرايي انجيلی در لندن و سازمان هسته مسائل اعتماد مدعی هستند کهدر هفته ده ها مشتري برای درمان همجنسگرایی دارند.

اگرچه اين عمل توسط خدمات بهداشت ملي انگلستان و اغلب ارگانهاي پزشكي و روانشناسي غيرقانوني شده است، قانوني در انگلستان براي جلوگيري از روان درمانان مذهبي که به طور غیر رسمی به این کار دست میزنند، وجود ندارد.

عليرغم وججود مقررات منع درمان همجنسگرایی در برخی از کشورهای مختلف اروپا و تعدادی از ايالت هاي آمريكا، دولت انگلستان در مقابل درخواستهايي كه خواستار ايجاد ممنوعيت قانوني در اين باره اشده اند، مقاومت كرده است.

اخيرا شوراي كاليفرنيا لايحه اي را درمان همجنسگرايي را كلاهبرداري مصرفي تلقی میکند، تصویب کرده است.

ليمباچيا افزود كه اين داستان موجب واکنش فراگیری از سوی طرفداران دگرباش در سراسر جهان شده است.

او گفت :”درمان همجنسگرایی تنها در كشورهاي آسيايي مرسوم نیست.افراد بسياري از سراسر جهان، مثل كانادا، آمريكا، استراليا و پاكستان با من تماس گرفته اند. اين برنامه به جامعه دگرباشان صدا داده است. آنها دارند به قدرتشان ميرسند و ما از اینکه فروتنانه صدايی براي آنها هستيم خوشحالیم .ما اميدواریم موجب روشن فکری در مردم جامعه شویم و بتوانیم از شر این تابوی سازی رها شویم. بعضي از افراد در پاكستان با فرستادن پیام به من در توییتر گفتند که امید به تغییر توسط برنامه های مشابه برنامه ما،تنها چيزي است كه به آنها امید ادامه دادن را میدهد. داستان كيت و رانا برای این دگرباشان جنسی تبديل به مكانيسمی برای مقاومت و دوام آوردن شده است.”

او افزود :”در حال حاضر در لندن امامانی هستند در حال پذیرش همجنسگرایان بوده و از آن حمايت ميكنند. ما هنوز راه طولاني در پيش داريم، اما خوب است كه چنین بسترهایی نظیر این برنامه تلوزیونی برای طرح مشکلات فعلی وجود دارند.”

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:
وب سایت ما:‏
‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏سایت خودنویس: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende
 مترجم : احسان پارسي
ويرايش : ارسلان
منبع :

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)