مجموعه داستان دو زن در میانه پل  به تازگی توسط نشر مهری منتشر شد.

گفتگوی بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه را با نویسنده این کتاب نیلوفر شیدمهر از لینک زیر گوش کنید

http://fa.rfi.fr/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1/20180418-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)